Bedrijven

In veel sectoren stijgt de druk om in een betere dienstverlening te voorzien en met minder middelen hetzelfde werk te blijven doen. Dit levert stressfactoren op. Een goede organisatie dient niet alleen een goed product of een goede dienst te hebben, ook het personeel moet kwaliteit bieden, stabiel en gezond zijn om met die stress om te kunnen gaan.  Gelukkig groeit in bedrijven en bedrijven de aandacht om maatregelen te treffen, werkstress tijdig te signaleren en te voorkomen. Het gebeurt steeds vaker dat bedrijven Mindfulness inzetten ter preventie van werkstress. Mindfulness is praktisch toepasbaar in de werksituatie en draagt bij tot meer werkplezier. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat Mindfulness positieve effecten heeft op stress, onderlinge communicatie, mentale vaardigheden en productiviteit. Minfulness4more kan u hierbij van dienst zijn.

Mindfulness voor bedrijven

Mindfulness kan medewerkers en organisaties helpen om de balans te hervinden en te behouden binnen de (snelle) veranderingen in de organisatie en de hoeveelheid informatie die hiermee gepaard gaat. Aandacht voor het hier en nu zorgt ervoor dat de de betrokkenen in verbinding blijven met de eigen behoeften en kwaliteiten, talenten en creativiteit. Met behulp van een Mindfulness Based Stress Reduction-training worden opmerkzaamheidvaardigheden getraind en een adequatere stressrespons en meer veerkracht ontwikkeld. Mindfulness4more werkt op verschillende manieren voor bedrijven.

Wanneer uw medewerkers een mindfulnesstraining willen volgen, kunnen ze dat bij ons doen. Vanwege de persoonlijke aard van deze training, maken wij hierover bepaalde afspraken, zodat uw medewerkers in een veilige omgeving een training kunnen volgen. De ervaring leert dat wanneer er diverse belangen in het spel zijn, het moeilijk kan zijn om zich kwetsbaar op te stellen. Daarom maakt Mindfulness4more heldere, veilige afspraken.  Bent u nog niet bekend met Mindfulness? Ter kennismaking kan Mindfulness4more een workshop of lezing verzorgen.