Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan vooraf kennis te nemen. De site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving, gewijzigd of verwijderd worden.

Gebruik van de site
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te kunnen verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te kunnen realiseren
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch, voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens
  • De site maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor bovenstaande doeleinden.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

Geanonimiseerde bezoekersstatistieken
Voor het bewaken van de kwaliteit van de website worden geanonimiseerde bezoekersstatistieken verzameld. Centro Mio gebruikt hiervoor de dienst Google Analytics en heeft een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten, zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Tevens deelt Centro Mio geen gegevens over het gebruik van de website met Google (voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens). De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten. Alle IP-adressen worden geanonimiseerd (door een gedeelte weg te halen), nog voordat ze worden geregistreerd. Tot slot worden de gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verzonden. Met het gebruik van deze website gaat u akkoord met de opslag van geanonimiseerde bezoekersstatistieken en het plaatsen van de daarvoor benodigde cookie(s).